Testa dina kunskaper i vårt donationsquiz!

1. Yngre människor har större chans att få ett nytt organ än äldre.

2. Jag kan inte säga Ja till organdonation så länge det finns risk att jag ångrar mig.

3. När mitt ”bäst-före-datum” är passerat kan jag inte bli aktuell som donator.

4. De flesta som väntar på transplantation kan räddas till livet utan en transplantation.

5. En människa med en lång och svår sjukdomshistoria kan inte bli donator.

6. Har jag inte meddelat något, får inga organ tas tillvara efter min död.

7. Att kunna väckas till liv efter att ha man har konstaterats hjärndöd inte möjligt.

8. Om fler människor sa JA till organdonation i världen skulle organhandeln minska.