St1 Refiner AB

Pågående Arbete.

Benzene Splitter-380-Anläggningen

 

Entreprenör: Landamäreskolan

Byggherre: X

Arkitekt: XX

Utfört: 201X

Projektbeskrivning:

KWA Isolering har ansvarat för att…….