Sahlgrenska sjukhuset

Sahlgrenska sjukhuset

Typ av projekt: Sjukhus

Omfattning: xxxxx

Huvudbeställare/Kund: Sahlgrenska?

Projektperiod: 20XX

Projektstatus: Pågående/Avslutat

Projektbeskrivning:

KWA Isolering har ansvarat för att…….